Trang chủ » tag » SáchThứ ba, 19.02.2019
Sách ''Lập trình với Scratch''
“Lập trình với Scratch”  là cuốn sách và là giáo trình bằng tiếng Việt, đầy đủ, đầu tiên ở Việt Nam dành riêng cho các em học sinh và cả những bạn chưa biết gì về môn lập trình cũng có thể...