Trang chủ » tag » tải scratchThứ ba, 22.01.2019
Hướng dẫn tải và cài đặt Scratch 2.0 Offline
Hướng dẫn cách tải và cài đặt scratch chi tiết, dễ hiểu nhất bằng cả hình ảnh và video