Trang chủ » Tin tức » Vì sao trẻ em nên học lập trình?

Vì sao trẻ em nên học lập trình?

Thứ ba, 17.05.2016
Trẻ em học lập trình là một phương pháp thay đổi tư duy tích cực. Theo Mitch Resnick:"Trẻ em học được những nguyên lý cơ bản của việc thiết kế, học được cách thử nghiệm ý tưởng mới, học được cách phân chia ý tưởng phức tạp thành những phần việc đơn giản, học được cách hợp tác với người khác để thực hiện dự án, học được cách tìm và sửa lỗi khi kết quả không được như ý, tập được tính kiên trì khi đối mặt với khó khăn. Ngày nay, đó không chỉ là những kĩ năng cần thiết cho việc lập trình, mà còn cần thiết cho nhiều hoạt động khác".

 

Mitch Resnick - người khởi xướng dự án xây dựng công cụ lập trình Scratch dành cho trẻ em tại MIT Media Lab - giải thích: "Trẻ em học được những nguyên lý cơ bản của việc thiết kế, học được cách thử nghiệm ý tưởng mới, học được cách phân chia ý tưởng phức tạp thành những phần việc đơn giản, học được cách hợp tác với người khác để thực hiện dự án, học được cách tìm và sửa lỗi khi kết quả không được như ý, tập được tính kiên trì khi đối mặt với khó khăn. Ngày nay, đó không chỉ là những kĩ năng cần thiết cho việc lập trình, mà còn cần thiết cho nhiều hoạt động khác".

Theo nhà bình luận công nghệ Wendy Boswell (Công ty Intel), lập trình máy tính không phải là mục tiêu tự thân, mà là phương tiện để có hiểu biết nền tảng về công nghệ, là điều thiết yếu giống như khả năng đọc và viết:

"Việc lập trình tự nó không phải là mục tiêu mà chúng ta muốn trẻ em hướng đến, tự nó không phải là phép mầu. Chúng ta dạy trẻ em lập trình để bắc chiếc cầu đến những điều lớn hơn nhiều.

Một khi bạn học cách lý luận và hiểu được logic trong hoạt động của sự vật, não của bạn được huấn luyện để luôn tìm logic, bạn sẽ có khả năng tiếp thu công nghệ trong nhiều lĩnh vực. Đó là tác nhân làm thay đổi cuộc sống. Khả năng đọc và viết là nền tảng cho những bước tiến vượt bậc trong văn hóa, khả năng tiếp thu công nghệ có vai trò quan trọng hệt như vậy.

Việc lập trình giúp trẻ em thấy rằng những ý tưởng của chúng là một phần của quá trình lớn hơn, nhằm làm cho ý tưởng manh nha ban đầu cuối cùng trở thành sản phẩm hoàn chỉnh. Trẻ em không chỉ làm quen với một dự án lập trình, mà với dự án bất kỳ. Cũng logic đó, cũng dòng suy nghĩ đó. Tôi muốn nhấn mạnh rằng học lập trình là để tạo ra tư duy logic. Đó là kỹ năng quan trọng, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống, nhưng lại hao mòn dần trong hầu hết hệ thống giáo dục".

Boswell nhắc đến tư duy logic (logical thinking). Có ý kiến nhấn mạnh kĩ năng phân tích (analytic skill). Cách nói khác nhau nhưng thực sự diễn đạt cùng một nội dung, diễn đạt cùng một mong muốn trẻ em có thói quen suy nghĩ chặt chẽ, từ đó có khả năng hành động để tạo dựng, để thay đổi. Nói tóm lại, dạy trẻ em lập trình nghĩa là dạy trẻ em suy nghĩ chặt chẽ.