Học viên chọn CẶP phù hợp: Tình huống đề cập đến phẩm chất hay năng lực nào được quy định trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018? Trong giờ kiểm tra một tiết môn Toán, dù không biết làm bài nhưng Nam vẫn kiên quyết không xem bài của bạn. – Phẩm chất trung… (0 comment)

20 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 1. Những quan điểm xây dựng chương trình môn Tin học có tính mới lạ với giáo viên là? Chọn phương án đúng nhất. A. Tính thiết thực, kế thừa chương trình hiện hành. B. Thực hiện giáo dục STEM và giáo dục định hướng… (0 comment)

Cấu trúc dữ liệu nâng cao trên Python
Ở các phần trước, chúng ta đã tìm hiểu qua các kiểu dữ liệu cơ bản như kiểu số nguyên, số thập phân hay kể cả list. Đối với các kiểu dữ liệu cơ bản này, chúng ta đã hoàn toàn có thể viết các ứng dụng đơn giản với Python. Tuy nhiên, đối với… (0 comment)

Xử lý lỗi trên giao diện trong lập trình Python
Thông qua dự án hiện thực một ứng dụng có giao diện trên Windows bằng ngôn ngữ Python, bạn có thể thấy rằng, việc xử lý của chúng ta chỉ có đúng 1 dòng lệnh, là tính tổng 2 số. Còn lại, tất cả các dòng lệnh chủ yếu là dùng cho việc thiết kết… (0 comment)