Robot lau nhà trong Scratch
Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều các loại robot lau nhà, các robot được lập trình để tự động di chuyển làm sạch nền nhà của bạn. Xuất phát từ ý tưởng đó các bạn hãy thực hiện bài toán robot lau nhà trong Scratch như sau: Nền nhà màu trắng của… (0 comment)