Khóa học lập trình Scratch cho học sinh lớp 7

Lên lớp 7, bạn đã nắm tương đối vững những kĩ thuật lập trình Scratch thông qua hai khóa học trước, trong khóa học này ta tiếp tục thực hiện những dự án Scratch thú vị hơn, đòi hỏi bạn phải nắm những thuật toán phức tạp hơn. Các bạn đừng quên hoàn thành những bài tập của 3 khóa học trước, rồi mới học tiếp khóa học Scratch 7 này.

(Đang cập nhật)