Lập trình Scratch đếm số lượng các số trong dãy số

Like Tweet Pin it Share Share Email

Có một bài toán trong Scratch về đếm số lượng các số trong dãy số như sau:

Tạo ngẫu nhiên 10 số trong phạm vi từ 1 đến 10

Cho biết số lần xuất hiện của các số trong dãy

Minh họa bài toán bằng hình vẽ sau:

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Tạo danh sách và nhập liệu cho danh sách

Bạn có thể mở rộng ra nhiều số hơn và các số lấy trong phạm vi khác tùy thích

Bước 2: Lọc ra các số khác nhau trong dãy số

Có nhiều cách để giải quyết bài toán này nhưng theo mình cách dễ nhất là hãy lọc riêng các số khác nhau ra

Ta tạo một danh sách “Tạm” và lập trình tiếp khối lệnh sau

Tất nhiên là khối lệnh này phải ghép với khối lệnh trong bước 1.

Ta sẽ được kết quả như sau:

Các bạn sẽ thấy tác dụng của việc lọc ra những số khác nhau trong dãy trong đoạn sau. Nếu các bạn không lặp ra sẽ khó trong việc đếm và kiểm soát xuất kết quả.

Bước 3: Đếm nào

Ta dùng một biến kết quả (dạng chuỗi) để cuối cùng chú mèo chỉ nói KQ là xong.

Ta muốn chú mèo nó ra ” có … số …, có … số …”

Vậy đầu tiên ta đặt biến KQ = “có ” còn cái đoạn “… số …” sẽ được thêm vào trong vòng lặp.

Bây giờ ta chỉ cần duyệt từng phần tử của mảng “Tạm” và đếm xem phần tử đó có mặt bao nhiêu lần trong “danh sách” mà thôi.

Theo mình nghĩ việc thêm vào một danh sách “Tạm” sẽ giúp giải quyết rất nhiều vấn đề trong bài toán này. Nếu không có danh sách đó bạn phải xử lý thật tốt đoạn thứ 3 mới không bị nhầm.

Nếu các bạn muốn chú mèo nói ra số lượng các số từ nhỏ đến lớn hay ngược lại thì hãy sắp xếp danh sách “Tạm” trước khi đếm.

Bạn nào có cách giải quyết khác vui lòng comment để chia sẻ nào, mỗi người sẽ có những ý tưởng khác nhau và những kỹ thuật rất khác, hãy chia sẻ để cùng học hỏi!

Comments (1)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *